"แกงเลียงกะแท่งหอยนางรม" 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น จังหวัดตราด

 

แกงเลียงกะแท่งหอยนางรม   ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Teste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” และจัดทำประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมดังกล่าว โดยได้คัดเลือก (ลำดับที่ 57) แกงเลียงกะแท่งหอยนางรม จังหวัดตราด เป็น 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น จังหวัดตราด

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เมนู แกงเลียงกะแท่งหอยนางรม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อพัฒนาต่อยอดอาหารถิ่นต่อไป

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar