สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเสวนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำโดยนายสุรเดช  คุ้มปากพิง ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นายแสวง  ศรีทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเสวนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ครั้งที่ 4  ซึ่งจังหวัดตราดมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ  สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วม ที่ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด 
สำหรับการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเสวนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดตราด  ทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของจังหวัดตราดอีกด้วย   โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีการเสวนา เรื่อง “กด(ชัตเตอร์) ให้สื่อ” โดยนายสมเกียรติ ธรรมโชติ  ผู้ชำนาญการด้านการถ่ายภาพสื่อความหมาย นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการแถลงข่าวผ่านเวทีของโฆษกจังหวัดตราด โดยส่วนราชการต่าง ๆ อีกด้วย /...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :