จ.ตราด เดินหน้าสร้างภูมิกันหมู่ฉีด AstraZeneca เป็นเข็มที่สอง จำนวน 2,100 โดส ให้กับกลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป

(22 ก.ย. 64)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมกับโรงพยาบาลตราด  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ต่อเนื่อง โดยยังคงใช้พื้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เป็นสถานที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด –19โดยวันนี้เป็นฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่สอง จำนวน 2,100 โดส  ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 608 ที่ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7  โรคเรื้อรัง  และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และประชาชนทั่วไป โดยมีนางสรินยา ประกอบผล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นำอาสาสมัครเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมปฏิบัติงาน  ร่วมกับจิตอาสา 904 รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลักเกาะ  ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นอกจากนี้ยังมี อสม. ปฏิบัติงานร่วมตรวจคัดกรองประชาชน 
สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ของจังหวัดตราดสะสม ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 21 กันยายน 2564  ผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 136,298 คน แบ่งเป็นวัคซีนเข็มที่ 1  จำนวน 89,298 คน เข็มที่ 2 จำนวน  44,642 คน และ เข็มที่ 3 จำนวน 2,349 คน  /….

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :