จังหวัดตราด กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ "ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" ระดับจังหวัด จังหวัดตราด

จังหวัดตราด กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ "ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย"  ระดับจังหวัด จังหวัดตราด 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณตคและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ วัดบางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ สำนักงานจังหวัดตราด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :