จ.ตราด เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่ง การกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสจังหวัดตราด (Walking วิ่งการกุศล ดีสะหงาด ตราดสีทอง)

(17 พ.ย. 64)  นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ได้จัดทำโครงการเดิน – วิ่ง การกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสจังหวัดตราด (Walking วิ่งการกุศล ดีสะหงาด ตราดสีทอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดตราดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 3,000 คน และกำหนดเดิน – วิ่ง  ในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565  (ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร)  จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจร่วมสมัครเดิน – วิ่ง การกุศลรายการดังกล่าว กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 เสื้อคอปก ราคาตัวละ 500 บาท  และเสื้อคอกลม ราคาตัวละ 300 บาท กำหนดรับเสื้อระหว่างวันที่ 22 -29 ธันวาคม 2564  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวดตราด ผู้สนใจสามารถ Scan  QR Code  เพื่อสมัครได้ผ่าน Google ฟอร์ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-2135 /...

ที่มา  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :