เหล่ากาชาดจังหวัดตราด จัดกิจกรรม ชาวตราดรวมน้ำใจช่วยกาชาด เปิดรับบริจาคเงิน ใช้ขับเคลื่อนการจัดงาน “ปีใหม่ – กาชาด จังหวัดตราด"

(2 ธ.ค. 64)  บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดตราด  นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกันรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ผ่านกิจกรรมชาวตราดรวมน้ำใจช่วยกาชาด ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เปิดรับบริจาคเงินสดจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการจัดงาน “ปีใหม่ – กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2565 และช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดตราด 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   กล่าวว่า  ตามที่จังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานเหล้ากาชาดจังหวัดตราด กำหนดจัดงานใหม่-กาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  และเป็นการจัดหารายได้สมทบเข้ากองทุนเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตราด   โดยงานดังกล่าวในปีนี้ได้งดจัดกิจกรรมออกร้านกาชาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19    ทางจังหวัดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด จึงจัดกิจกรรมหลักในการหารายได้ ไว้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คือ การจัดงานวันรวมน้ำใจในครั้งนี้ การจัดงานปีใหม่และกาชาดจังหวัด  และการออกสลากาชาดจังหวัดตราด ที่เริ่มจำหน่ายแล้วในราคาฉบับละ 50 บาท  อย่างไรก็ตามทางจังหวัดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดขอขอบคุณชาวตราด รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมกันบริจาคเงินผ่านกิจกรรมวันนี้กว่า 700,000 บาท  /...

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :