TOP NEWS
ทันข่าว รอบด้าน บ้านเรา

image
ชมข้อมูล
สารคดี | ความหมายของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถานี : FM 92.75 MHz.
4/08/2564 การดู 8 ครั้ง

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ร่วมกับ ททท.สำนักงานตราด และ อพท. กำหนดจัดกิจกรรม Sexy Run ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2565  จุดเริ่มต้นอ่าวสวนใหญ่ (เกาะหมาก รีสอร์ท) และเส้นชัย ณ สะพานอ่าวนิด
image
นายแพทย์วินัย  บรรจงการ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด  เป็นประธานจัดโครงการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในเขตพื้นที่จังหวัดตราด ....
image
นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ นายอำเภอคลองใหญ่  เปิดเผยถึงสถิติมูลค่าการค้า นำเข้า – ส่งออก และสถิติบุคคล เข้า – ออก  ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ในโอกาสการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 27/2565 ผ่านระบบ Webex  ว่า ....
image
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว การจัดงาน "มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดเมืองสุขภาพ (มหัศจรรย์ Unseen Trat Green City)" ภายใต้โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดอย่างยั่งยืน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดตราด
image
นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอเมือง เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราด  โดยคณะจิตอาสา 904 จังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเมืองตราด เทศบาลเมืองตราด ฐานทัพเรือส่งกำลังบำรุง หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดเก็บขยะ กิ่งไม้ กวาด ล้าง บริเวณคลองบางพระ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราด และร่วมทาสีขอบฟุตบาทบริเวณชุมชนท่าเรือจ้าง ให้ชัดเจน สะอาดสวยงาม 
image
นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางฐิติวรดา เทพเสนา ตลอดจน คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด เนื่องในโอกาส “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” (World Blood Donor Day)
image
นายอร่าม วรฉัตร นางธัญพร วรฉัตร และ นส.วรกาญจน์ วรฉัตร 3 พ่อแม่ลูกสมาชิกวิสากิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ช่วยกันเปิดร้านกาแฟริมถนนสายท่าเรือเฟอร์รี่-บ้านอ่าวตาลคู่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชื่อว่า ร้านต้องลิ้ม....
image
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เป็นประธานในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” ประจำปี 2565  ซึ่งจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เหล่ากาชาดจังหวัด / แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เข้าร่วมพิธีที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
image
ในช่วงนี้จะพบเห็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำ "ละวะ" อุปกรณ์สำหรับไส "กุ้งเคย" ตามริมชายหาด ที่ทำจากไม้ไผ่และตาข่าย เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ริมทะเล ในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่บ้านตาหนึกและคลองขุด โดยจะใช้วิธีเดินเท้า ไสเคย ไปตามชายฝั่ง สร้างรายได้ให้ครอบครัว
image
จังหวัดตราด นำโดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะผู้บริหารจังหวัดตราด ร่วมกล่าวอาศิรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
image
นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ นายอำเภอคลองใหญ่ กล่าวรายงานสถานการณ์ ภายหลังเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดครั้งที่ 24/2565 ว่า ....
image
บริเวณเวทีกลางงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565  ได้จัดให้มีการประกวด “ธิดาระกำหวาน”  ประจำปี 2565  ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565  โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากร่วมชมการประกวดในครั้งนี้  ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดธิดาระกำหวาน  ประจำปี 2565 

 

NBT Central 11
รายการถ่ายทอดสด

 

Facebook


 

 
 

Infographic & Article
อินโฟกราฟิก และ บทความ

Video Clip
วิดีโอคลิป

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image